Gas, elektriciteit, water, ... een basisrecht?

Door anti-rsca op woensdag 15 februari 2012 10:30 - Reacties (21)
Categorie: Persoonlijk, Views: 7.072

Vandaag tot m'n grote blijdschap [/sarcasm] alweer een magazine van Eandis mogen ontvangen (Eandis is de netbeheerder in België voor gas en elektriciteit). Toen dit voor de zoveelste keer in m'n brievenbus viel, moest ik het toch even kwijt aan de wijde wereld, in de hoop dat m'n stem wel eens zou gehoord kunnen worden (dom om dat te hopen, maar toch...).

In de jaren 80/90 waren alle grote dingen zoals openbaarvervoer, nutsvoorzieningen, kabel, telefoon, ... allemaal van de staat. We betaalden hier in mijns inziens een rechtvaardige prijs voor. Wij werden er goed van en de staat werd er goed van, want deze maakten een bescheiden winst, wat dan ook ten goede kwam aan de staatskas.

Niet dat ik tegen Europa ben, allerminst, maar het vrijmaken van de energiemarkt en alle andere zaken zou moeten leiden tot concurrentie en verlaging van de prijzen. Nu, wat hebben we gezien... verhoging en niet zomaar stelselmatig, maar exponentieel!

Dat gas en olieprijzen gestegen zijn, daar kan ik inkomen, maar belange niet zo hard als de voorbije pakweg 5 à 6 jaar blijkt uit m'n factuur. Nee, waarvoor betalen we allemaal bij? GDF-Suez die België alsmaar meer aan het leegzuigen is, tot wanneer de gewone man met een budgetmeter maar moet zien dat hij rondkomt. Eandis die iedereen laat betalen voor zonnepanelen die binnen 5 à 6 jaar nog amper hun rendement halen en waarvoor nu torenhoge subsidies gegeven worden. En daartussen zitten er nog allerhande managers die hun BMW, Audi of Mercedes ook moeten gefinancieerd zien!

Wat ik ook om te bleiten vind zijn die magazines, ik krijg er eentje van Eandis, Electrabel, TMWV, ... allemaal papier dat zo goed als onmiddelijk in de papiermand verdwijnt. IK HEB DIE ECHT NIET NODIG OM TE WETEN DAT WANNEER M'N HUIS GEISOLEERD IS DAT DE WARMTE BETER BINNENBLIJFT!!! Ik vraag me af welk uilskuiken de dag van vandaag nog niet weet dat hij z'n dak kan isoleren, dat een spaarlamp minder verbruikt en dat je beter apparaten met waaklampjes uitschakelt.

Deze magazines staan vol professionele foto's, artikels en getuigenissen, hiervoor moeten fotografen, drukkers, journalisten en andere derden allemaal betaalt worden... Ik wil hiervoor echter ook niet opdraaien, aangezien deze dingen me geen sikkepit interesseren, maar toch, net als bij de zonnepanelen en de bankencrisis draai ik en zovele anderen hier alweer voor op!

In mijns inziens moeten vooral, gas, water en elektriciteit een basisrecht zijn, aangeboden en onderhouden door een overheid die dit aanbiedt aan de burgers aan een prijs waaraan ze zelf niets verdienen. En als er dan al winst gemaakt wordt, dient die gebruikt te worden voor nieuwe windmolens, elektriciteitscentrales ed.

Nu gaat in België bijna alle winst naar GDF-Suez, een Franse multinational met aandeelhouders over de hele wereld. Wanneer dit bedrijf dit jaar 100 miljard winst maakt, moet het het jaar daarop minstens 150 miljard zijn, want anders zijn ze niet goed bezig (waar zijn we met bezig jongens...). Om dit resultaat te bereiken ontslaan ze wat arbeiders en bedienden en doen de prijzen enkele percenten omhoog. Wij moeten ons tevreden gaan stellen met een fiets ipv. een auto en een huis dat we van armoede niet meer gaan kunnen isoleren, maar de aandeelhouders en managers zitten lekker warm en knus in hun villa's met dikke auto voor de deur en dan nog een paar andere dikke auto's in de garage ook waarschijnlijk.

Anyway, veel zal het niet uitmaken, maar ik ben het hiermee toch eens kwijt!

Volgende: Einde van de werken bijna in zicht! 06-'12 Einde van de werken bijna in zicht!
Volgende: Lang verwachte update 01-'12 Lang verwachte update

Reacties


Door Tweakers user thewizard2006, woensdag 15 februari 2012 10:35

Zorgen dat je een baan als manager bij GDF-Suez krijgt?

Door Tweakers user anti-rsca, woensdag 15 februari 2012 10:36

En dan verantwoordelijk zijn voor het uitzuigen van hardwerkenden en onschuldige burgers... Neen, dank u!

Door Tweakers user eXisTa, woensdag 15 februari 2012 10:43

Verzorgingsstaat is ook niet alles:

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse verzorgingsstaat geleidelijk uitgebouwd. Een uitgebreid stelsel van uitkeringen, publieke gezondheidszorg, onderwijs en een groeiend aantal ambtenaren werd gefinancierd vanuit stijgende belastingen en premie-opbrengsten. Dit ging lange tijd goed, totdat begin jaren '80 het stelsel onbetaalbaar werd en dreigde te bezwijken onder zijn eigen gewicht.

De werkloosheid begon in de jaren zeventig geleidelijk op te lopen. In 1983 bereikte de werkloosheid het hoogtepunt van ongeveer 11% (800.000 personen). Deze hoge werkloosheid veroorzaakte hoge sociale uitgaven, terwijl de belastingopbrengsten juist terugliepen door het lage aantal werkenden. Hierdoor liep het begrotingstekort in 1982 op tot 10,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Deze situatie was onhoudbaar omdat er niet oneindig kon worden geleend.

Om de crisis van de verzorgingsstaat te bezweren hervormden de kabinetten Lubbers (1982-1994) de verzorgingsstaat ingrijpend. De lonen werden gematigd, ambtenarensalarissen en het minimumloon werden met 3% verlaagd en ook uitkeringen werden verlaagd. Daardoor werden de loonkosten verlaagd en konden bedrijven meer personeel aannemen, zodat de werkloosheid kon dalen. Tegelijkertijd werden de overheidsuitgaven verlaagd, waardoor ook de belastingen (sociale premies) konden worden verlaagd.

Het was belangrijk om de sociale premies te verlagen, omdat deze voor een groot deel (ongeveer 45%) bijdragen aan de totale loonkosten. De sociale premies waren gestegen van 15% BNP in 1970 naar 24% BNP in 1983 om de gestegen uitkeringskosten op te brengen. Door de hoge premies werden loonkosten verhoogd, waardoor personeel duurder werd. Daardoor werden Nederlandse producten duurder, waardoor de Nederlandse concurrentiepositie werd verslechterd. Hierdoor presteerden Nederlandse bedrijven slecht en moesten werknemers worden ontslagen, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden toenam en derhalve de sociale premies opnieuw stegen. Deze vicieuze cirkel moest worden doorbroken door de premies te verlagen.

De situatie was onhoudbaar geworden omdat zelfs het verhogen van de sociale premies niet meer voldoende was om de stijgende kosten te kunnen dekken. Daarom werd er ook veel geld bijgeleend. De staatsschuld liep daardoor op van 44% BNP in 1982 tot 71% BNP in 1991. Door het verschil tussen uitkering en werk te vergroten, zorgde Lubbers ervoor dat werk meer ging lonen. Het beleid werkte en de werkloosheid daalde. Het begrotingstekort werd teruggebracht, evenals de sociale premies.

Door Tweakers user ComBax, woensdag 15 februari 2012 11:23

Maandelijkse facturen is één ding, prijzen om een meter te verplaatsen bij een verbouwing zijn helemaal om achterover van te vallen :(
Water: €1000, Elektriciteit: €1000, Gas: €400 (en dan ook alleen maar omdat het een nieuwe aansluiting is, anders was het ook een pak duurder)
Maar pas op, het zijn wel 'vrijblijvende offertes', want ja, iedereen mag even een water/elektriciteit/gasmeter gaan verplaatsen...

Door Tweakers user Adion, woensdag 15 februari 2012 11:23

Heb je voor je aannames eigenlijk ook bronnen?
Ik ben wel benieuwd om de stijging van de prijs voor gas voor consumenten te vergelijken met de stijging van de ruwe inkoopprijs voor gas.

Volgens hun website maakte GDF-Suez een EBITDA winst van 18% in 2011, wat wel goed is, maar gezien het Europese gemiddelde op 13% ligt ook weer geen uitzonderlijke woekerwinst lijkt.
http://www.gdfsuez.com/en...ults/2011-annual-results/
http://www.argos-soditic.com/fr/actualites/index.html

De meeste aanbieders van zonnepanelen garanderen overigens het rendement.
Bijvoorbeeld http://www.solarroof.be/site/garantie_rendement.asp
80% na 25 jaar. Waar je die 50% na 5 jaar dus haalt is mij een raadsel.

Door Tweakers user anti-rsca, woensdag 15 februari 2012 11:35

M'n stelling is mss wat overdreven, maar zeker niet onterecht.
Wat ik gewoon wil zeggen is dat ik het beu ben te betalen voor dingen die vasthangen aan basisbehoeften waar ik eigenlijk niets aan heb. Het kost mij en vele andere handenvol geld, en dit geld komt terecht in handen waar wij als burger niets mee zijn.

Door Tweakers user MaZeLe, woensdag 15 februari 2012 12:03

Ik ben zelf aandeelhouder van GDF Suez (let op: Electrabel bestaat niet meer!) Als je aandeelhouder wordt, krijg je én dividend én korting op elektriciteit en gas. Dat plus het feit dat mijn vader werknemerskorting ontvangt zorgt ervoor dat het allemaal redelijk betaalbaar blijft. Ik besef dat niet iedereen deze mogelijkheden heeft, maar wordt dan in ieder geval aandeelhouder voor een leuke korting...

Oja, als aandeelhouder van GDF Suez kan ik echt geen Mercedes, BMW of Audi rijden hoor ;) Dividend bedroeg vorig jaar maar 4,5%...

Door Tweakers user Adion, woensdag 15 februari 2012 12:04

Maar je stelling staat of valt net bij het aantonen van die zogenaamde extra kosten.
Zelfs je aanname dat het een basisbehoefte is volg ik je maar deels in (en voor het deel dat als basisbehoefte gezien word voorziet de overheid al een deel gratis, maar wat je extra verbruikt kan wat mij betreft wel degelijk als luxe gezien worden)

Het lijkt mij lang niet zeker dat een overheidsbedrijf efficienter voor deze voorzieningen kan zorgen. In de tijd van de RTT was telefonie ook vast goedkoper, maar door de inefficiente werking is het maar de vraag of de kost voor de gemeenschap ook lager was (vermits het gewoon gesubsidieerd werd door de overheid)

Het magazine dat je ontvangt komt zoals je zegt trouwens van Eandis, niet van GDF-Suez.
Eandis is op dit moment voor 70% in handen van de gemeenten, en momenteel nog voor slechts 30% van Electrabel. (En volgens wikipedia moet dit aandeel volledig verwijdert zijn tegen 2018)
Met andere woorden, het is zelfs een overheidsbedrijf dat er voor kiest om een voor jou nutteloos magazine rond te sturen...

Door de vrijmaking van de markt zit je trouwens verder net niet vast aan GDF Suez, als je toch zo'n hekel hebt aan de winsten die zij maken.
Voor elektriciteit zou je allesinds ecopower eens kunnen bekijken, ik vermoed dat zij wat bedrijfsvoering betreft een stuk dichter bij jou idealen aansluiten.

Door Tweakers user chime, woensdag 15 februari 2012 12:18

Schuld op GDF suez steken is 1 ding, maar de helft van je energiekosten gaan naar de distributiebeheerder (zoals Eandis dus)
Dat daar ook goed bespaard kan worden hoor je mij niet ontkennen.

Anderzijds; er zijn genoeg mensen die denken dat een spouw zonder isolatie ook geïsoleerd is "daar zit toch lucht in, dat is toch isolatie"
Of die denken dan 2cm isolatie voldoende is.
Of die denken dat als je 10cm isolatie steekt je teveel steekt en je wordt gaargekookt in je eigen huis
...

Wil je GDF suez een hak zetten: stap over van leverancier.
Voor de netbeheerders gaat dat jammer genoeg niet ...

Door Tweakers user Blokker_1999, woensdag 15 februari 2012 13:09

Alles wat met openbare dienstverlening heeft te maken en een basisrecht moet zijn voor iedereen (nutsvoorzieningen, maar ook openbaar vervoer, telecom, post, ...) had men nooit maar aan mogen denken van te privatiseren. Dit zijn dingen die een maatschapij nodig heeft, van de arme sukkelaars tot de rijkste mensen. Het is belangrijker dat het er is dan dat er winst mee gemaakt word.

Ik ben dan ook een sterke voorstander van het hernationaliseren van die dingen die geprivatiseerd werden. Tuurlijk heeft nationalisering ook zijn nadelen, maar de drang om veel winst te maken verdwijnt.

chime, je hebt gelijk, maar van al die bedrijven die geld vangen op je energie factuur zijn er eigenlijk geen echte overheidsbedrijven meer bij.

Door Tweakers user Joindry, woensdag 15 februari 2012 13:25

Hmm Eandis is geen deel van GDF Suez, totaal niet. De reden dat eandis is opgericht is opdat het distributienet net onafhankelijk moest zijn de leveranciers. Het is momenteel nog deels eigendom van de staat zelfs...

Wat betreft je zonnepanelen rant, de subsidies die worden uitbetaald zijn op basis van groene stroom certificaten, als het rendement daalt, zullen ook minder certicifaten uitgedeeld mogen worden. Het is trouwens niet Eandis die de bedragen van groene stroom certificaten heeft vastgelegd. Zij zijn verantwoordelijk voor het bijhouden verzorgen ervan. Het is onze lieve regering en de SP denktank van ons Freya Vdb die het bedrag van de groene stroom certificaten heeft vastgesteld.
Al wat Eandis daarvoor tussenzit is dat ze moeten zien dat alle certificaten uitbetaald worden en van de regering uit krijgen ze daar het berekende/geschatte bedrag voor. Nu is het zo dat die misrekening zo groot is dat er niet anders op zit dan het via de factuur van iedereen te recupereren. ook de versnelde afbouw van GSC ging te traag. Waardoor dit probleem nog groter werd.
Deze afbouw werd vertraagd omdat die belgische industrie daar klappen rond opving. Die hadden zich toegespitst op zonnepanelen. Mochten ze van dag op dag de subsidies terug afschaffen stonden alweer 1.000 en belgen op straat. Beckaert, BASF, ... allemaal grote stukken van hun inkomen kwijt...

Laat één ding duidelijk zijn, de gigantische foutieve berekening en inschatting van de PS in 2007 lag aan de basis voor de miserie van het feit dat we nu betalen voor de zonnepanelen van de buren. Eandis vedient geen frank/euro aan de de groene stroom certificaten.

De hoge distributiekost ligt voor het ander deel aan het verouderd net en de hogere vraag aan elektriciteit. Dat moet gewoon aangepast worden. Wat betreft aandeelhouders en divident enzo is Eandis nog een kleine speler. Zeker als je bedrijven aanhaalt als Suez GDF. Daar is je rant natuurlijk zuiver tegen het regerende kapitalistisch systeem van deze wereld. Dat heb je niet enkel bij de Energie, ook bij banken, olie en zelfs kleding en voeding.

Het feit dat jij dat boekje nooit bekijkt is de reden dat je niet weet dat groene stroomcertificaten pas uitbetaald worden per opgewkte eenheid elektriciteit én dat Eandis totaal losstaat van alle energieleveranciers. Daarom versturen ze eigenlijk dat boekje. Om de mensen die graag roepen "whéé ik ben arm en moet zoveel betalen" te proberen te informeren waar de kosten vandaan komen.
Als je wil klagen, klaag dan over het opportunisme van je buren. Zij die nog zonnepanelen legden, zelfs toen ze al wisten dat de buren er eigenlijk voor moeten opdraaien. Die mensen, die in je straat wonen, zijn geen haar beter dan een GDF, ze naaien je moeder voor een euro, figure of speech.

Maar, eensch er staat veel onzin in dat boekje en eensch he tis bizar dat distributie evenveel kost dan opwekken van energie. Maar euhm, prognoses (niet door de SP.A) zeggen dat distributie nu een lange tijd stabiel zal blijven, terwijl alle andere kosten zullen stijgen.

fyi, ik werk niet bij eandis en heb er ook geen aandelen van :)

[Reactie gewijzigd op woensdag 15 februari 2012 13:43]


Door Tweakers user IStealYourGun, woensdag 15 februari 2012 13:30

Hoewel in zekere maten een vrije markt beter kan zijn (denk maar aan de keuze zoals ecopower), moet je toch vaststellend at dit niet evident is. Eigenlijk wil ik al jaren overschakelen maar omdat ik stilzwijgend contract heb is dat niet evident. Als ze echt een vrijmaking willen dan zouden ze dat al moeten verbieden en het zelfs zo flexibel moeten maken dat je met een soort energiemakelaars kan werken die elke maand de goedkoopste leverancier voor je voorziet zonder dat jij iets moet doen.

Dat of de hele boel gewoon weer nationaliseren om de consument te beschermen.

Door Tweakers user Adion, woensdag 15 februari 2012 13:55

Zij die nog zonnepanelen legden, zelfs toen ze al wisten dat de buren er eigenlijk voor moeten opdraaien. Die mensen, die in je straat wonen, zijn geen haar beter dan een GDF, ze naaien je moeder voor een euro, figure of speech.
Aan de andere kant zorgen die zonnepanelen er wel voor dat er minder natuurlijke bronnen verbruikt moeten worden, en dat er minder energie geimporteerd moet worden.
Beide leiden er toe dat de prijs van energie voor iedereen juist minder hard zal stijgen, en het lijkt mij niet zeker of de buren dus in totaal gezien meer betalen.

Door Tweakers user IStealYourGun, woensdag 15 februari 2012 14:20

@Joindry
Als je wil bashen op de sossen , zorg dan tenminste dat het juist is. De PS heeft niets te maken met subsidies of groenestroomcertificaten aangezien deze door Vlaanderen worden gegeven. Laatst dat ik controleerde was de PS een Waalse Partij. Daarnaast is Freya Vdb de eerste minister die de subsidies heeft aangepast. Het probleem met de subsidies en certificaten was al bekend tijdens Leterme I, maar toen heeft Kris Peters (CD&V) de kat uit de boom gekeken. M.a.w de sp.a (of de PS) treft hier 0,0 schuld, in tegendeel zelfs.

Ik kan vermoedelijk wel raden welke politieke voorkeur jij hebt. Misschien toch maar eens herzien wan ze is gebaseerd op lucht.

[Reactie gewijzigd op woensdag 15 februari 2012 14:22]


Door Tweakers user Joindry, woensdag 15 februari 2012 15:02

Ik denk het niet dat jij kan weten waarop waarop ik stem vanuit dit stuk. Anders mocht je het goed hebben, is het inderdaad raden.
En Euhm, de groenestroomcertificaten worden gefinancierd door de vlaamse overheid, de verdeling en berekeningen ervan is voor Eandis. En de grootte ervan (initieel 400euro) werd vastgelegd door een studie van de denktank van de SP. Het federale deel, daar de certificaten in Wallonië evenveel moesten kosten/opbrengen. (daar wordt alles geregeld oor Ores fyi)
En ik had het over de SP, niet PS.. Noem je de koe nu een kalf het blijft de SP, SPA, SP.A, ... één pot nat.. De eerste aanpassing is inderdaad gebeurd door de SP na jarenlang aandringen van Eandis nota bene. Die tot op vandaag nog steeds, ieder kwartaal aangeven dat het niet in balans is, en nog een tijdje niet zal zijn. Dit is zoals ik ervoor al had aangegeven om de begilsche industrie wat te sparen. Wat dus momenteel niet zo goed gaat volgens de kranten van vorige week.
En dat de overstap naar windenergie ook geen goede oplossing is adviseren ze nu reeds ook al. Het was geen algemene sossen rant, vooral tegen
VBD eigenlijk, die sinds 2003 federaal minister was van leefmilieu en duurzame ontwikkeling Maar ja, ik stem geen SP.a.
En ja, ik ben redelijk zeker van mijn stuk en is niet gebaseerd op lucht.


@adion, de hele rant tegen zonnepanelen en groene stroomcertificaten is dat je na X aantal tijd winst haalt uit je panelen. De originele prijs voor een groenestroomcertificaat was 400 euro. Die was vastgesteld op basis van de aanschafprijs van zo een paneel en het rendement ervan. Echter binnen korte tijd steeg het rendement redelijk snel, de aankoopprijs daalde sterk omdat de vraag steeg en het anabod nog sneller. Waardoor mensen met met zonnepanelen ipv op het einde van de levensduur van de zonnepanelen (+/- 25j) uit de kosten kwamen. het al snel richting 15-10 jaar ging. En vanaf erna maak je zuivere winst op je groene stroomctf. (want je aanschafkost is terugbetaald als klant)
De prijs van die certificaten ligt vast bij aankoop voor de hele levensduur van je panelen. Verlaagde certificaten zijn dus enkel van toepassing nieuwe installaties. De panelen die nu 1-5 jaar oud zijn, zullen binnen 7-10 jaar uit de kosten komen. En zullen dan massaal winst opleveren voor de eigenaars voor de resterende 10-15 jaar. Maw, door de dure certificaten is de prijs van groene stroom veel hoger dan de eigenlijke kost ervan.
De huidige GSC zijn afaik 200euro voor dit jaar. Zelfs nu, met huidige tarieven zijn ze nog een rendabele investering. Maar niet meer de eastereggs van 2 jaar geleden.

[Reactie gewijzigd op woensdag 15 februari 2012 15:22]


Door Tweakers user Blokker_1999, woensdag 15 februari 2012 16:17

Het probleem (en de kost) met GSCs is niet zozeer dat ze te veel opbrengen (ja, panelen zijn overgesubsidieerd) maar wel wie ze mag aanvragen. Het overgrote deel van die certificaten gaan namelijk naar bedrijven. Zij vangen op een 1 dag meer certificaten dan de particulier op een heel jaar. Ikea wilrijk is vandaag opengegaan met op het dak 2100 zonnepanelen!

Ja, ik heb ook PV panelen liggen. Waarom? Het is een eenvoudige keuze: ofwel betalen voor een ander zijn panelen, ofwel zelf panelen leggen en een mooie cent verdienen (20 000 euro winst op 20 jaar!!!)

Door Tweakers user anti-rsca, woensdag 15 februari 2012 16:21

Ik weet heus wel het verschil tussen Eandis, GDF, Electrabel ed... Ik noemde gewoon enkele namen, omdat dat vooral de grote spelers zijn op de markt.

Wat ik wilde zeggen is dat ik gewoon enkel wens te betalen voor de diensten die ik nodig heb en gebruik. Niet voor alle drukwerk dat me geen zier interesseert en dat de meeste mensen toch al weten en ook niet voor hun aanwezigheid op allerhande evenementen. Zulke bedrijven moeten mijnsinziens enkel stroom, gas of water leveren tegen een rechtvaardige prijs en daar moet het ophouden.

Het is wel leuk te zien dat m'n blogpost reactie losweekt en dus dat dit topic enorm leeft bij de mensen.

Door Tweakers user sypie, woensdag 15 februari 2012 19:47

Retourneren is ook altijd nog een optie van dit drukwerk. Het stopt dan vanzelf wel een keertje.

Door Tweakers user anti-rsca, donderdag 16 februari 2012 07:21

Dan betaal ik er wel nog steeds voor though...

Door Tweakers user mux, donderdag 16 februari 2012 19:17

Ik weet niet hoe het in België is, maar hier in NL is het aandeel kosten op de eindrekening waar de transporteur en leverancier wat aan kunnen doen behoorlijk laag. Vastrecht, energiebelasting en kale prijs zijn bij mij ruim 80% van de rekening.

Er kan echt geen sprake van zijn dat privatisering ervoor heeft gezorgd dat de prijzen 'exponentieel' gestegen zijn. Eerder een paar procent op z'n best. Gezien de koopkracht ook heel hard is gestegen in de tussentijd is dat geen enkel punt.

Door Tweakers user anti-rsca, donderdag 16 februari 2012 20:26

Als ik kijk welk percentage van de uitgaven bij m'n ouders destijds naar verwarming en elektriciteit ging en wat ze nu moeten betalen, moet ik zeggen dat de curves niet mooi mee gestegen zijn.

Reageren is niet meer mogelijk